Rahapelimainonta tänä päivänä

Rahapelimainonta

Suomessa uhkapelaamista ja rahapelimainontaa sääntelee arpajaislaki. Laissa määritellään niin rahapelien markkinoinnin käsite kuin sallitun mainonnan laadulliset edellytyksetkin. Rahapelimarkkinoinnissa tulee noudattaa arpajaislain lisäksi myös kuluttajansuojalakia.

Suomessa vallitsee rahapelaamisen suhteen monopoli eli vain Veikkaus Oy saa tarjota ja markkinoida rahapelaamista. Markkinoinnin suhteen tulee silti noudattaa yleisiä sääntöjä ja ehtoja. Kun markkinointi tapahtuu näiden ehtojen mukaisesti, voidaan pitää huolta vastuullisuudesta. Uhkapelaamiseen ei saa esimerkiksi houkutella. Lain noudattamista valvoo poliisihallitus.

Netissä suoritettava mainonta on tänä päivänä yeisempää kuin koskaan ja varmasti jokainen netin käyttäjä on törmännyt mainoksiin nettiä selatessaan. Mainontaa näkyy joka paikassa. Onkin mainostajan vastuulla pitää huoli siitä, että mainonnan suhteen noudatetaan aina tiettyjä ehtoja ja lakeja, jotta homma pysyy asiallisena. Tällä sivulla keskitymme lähinnä rahapelimainontaan ja sen ehtoihin.

Mitä ehtoja rahapelimainontaan liittyy

Rahapelimainonnan suhteen tulee noudattaa tiettyjä periaatteita. Uhkapelaamisen suhteen tulee ensinnäkin aina noudattaa vastuullisuutta. Uhkapelaamista ei kannata myöskään koskaan pitää tulonhankkimiskeinona ja nämä ehdot tukevat näitä periaatteita.

Rahapelimainonta ei saa edistää sellaista pelaamista, joka on omiaan aiheuttamaan sosiaalisia tai terveydellisiä haittoja. Rahapelaamiseen liittyy riskejä, että pelaaja viettää aikaa pelien parissa liiallisesti, joka näinollen voi haitata niin sosiaalista elämää kuin terveyttäkin.

Mainonnalla ei myöskään saa ohjata asiakkaita laittomaan toimintaan. Toisinsanoen, mainonnan tulee ohjata aina lainmukaiseen toimintaan. Mainontaa ei saa kohdistaa alaikäisiin, sillä uhkapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Rahapelaaminen on tarkoitettu vain täysi-ikäisille.

Rahapelimainonnassa ei saa esittää uhkapelaamista myönteisessä valossa. Myöskään pelaamattomuutta ei saa esittää kielteisenä asiana. Tarkoituksena ei ole houkutella ihmisiä rahapelaamaan tai moittia heitä siitä, että he eivät pelaa. Mainoksen näkijälle ei saa siis aiheuttaa mainonnalla syyllisyydentunnetta pelaamattomuudesta.

Edellämainitut ehdot koskevat kaikkea rahapelaamista. Niinpä samat säännöt pätevät niin nettipelaamiseen, rahapelikuponkien ostamiseen kuin pelikoneilla pelaamiseenkin. Siellä, missä on tarjolla rahapelaamista, myös noudatetaan samoja sääntöjä ja lakeja.

Rahapelimainonta perustuu siis lähinnä informaation antamiseen. Sen kautta ei saa houkutella pelaamaan eikä myöskään moittia pelaamattomuutta. Tarkoituksena on ainoastaan antaa informaatiota. Tietoa voidaan antaa niin pelipaikoista, voittojen todennäköisyyksistä, mahdollisista voitoista jne. Informaation ei ole tarkoitus taivutella näkijäänsä muuttamaan mielipidettään positiivisemmaksi rahapelaamisen suhteen.

Mikäli edellämainittuja ehtoja ei noudateta rahapelimainonnassa, on poliisihallituksella oikeus ja toimivalta kieltää rahapelitoiminta sekä sen markkinointi. Kielto voidaan kohdistaa niin yritykseen kuin yhteisöönkin. Kieltämisen ohella on mahdollista asettaa myös uhkasakko.

Mainonta netissä

Mainonta netissä

Mainontaa näkee netissä paljon. Digitaalinen markkinointi on mainostajalle tehokas tapa tavoittaa oikea kohderyhmä. Yleensä tietynlaisia palveluja etsivät löytävät tarpeellisen mainonnan esimerkiksi tehokkaan hakukoneoptimoinnin avulla.

Peliyritykset tavoittavat kohderyhmänsä parhaiten kohdennetun mainonnan tai SEO-markkinoinnin avulla. Niinpä ne ihmiset, jotka etsivät tietynlaisia pelejä tai muuta aiheeseen liittyvää, löytävät haluamansa netistä joko käyttämällä hakukonetta tai selaamalla aiheeseen liittyviä sivustoja.

Mainontaa harrastetaan netissä yleisesti ottaen paljon. Affiliate-markkinointi on saanut paljon suosiota. Henkilö, jolla on hallussaan verkkosivusto tai jonkinlainen blogialusta, voi harrastaa affiliate-markkinointia sivuillaan. Toki kaikessa mainonnassa on oltava tietoinen asiaan liittyvistä laeista ja säännöksistä.

Tukea vastuulliseen pelaamiseen

Rahapeleistä kiinnostuneita tulee tukea ehdottomasti vastuulliseen pelaamiseen. Tätä tehostavat erilaiset työkalut, joiden avulla pelaajat voivat asettaa itselleen rajoituksia pelaamiseen liittyen. Kun esimerkiksi viikottainen pelibudjetti on asetettu, tätä ei voida ylittää. Toisinsanoen, pelaaja ei käytännössä voi käyttää kaikkia rahojaan talletuksiin.

Vastuullisuutta on myös se, että pelaamista ei mainosteta alaikäisille. On myös tärkeää tuoda ilmi, että rahapeleissä on aina sama mahdollisuus hävitä kuin voittaa. Peleihin voi siis yllättävän nopeasti hävitä koko talletetun summan. Ei siis kannata olettaa saavansa voittoja rahapeleistä. Jokainen voitto on tietysti iloinen yllätys.

Vastuullisella mainonnalla ei johdeta pelaajia harhaan. Mainonnan suhteen ei saa olla epärehellinen tai liian optimistinen voiton suhteen. Mainonnassa tulee aina noudattaa eettisiä periaatteita. Mainonnasta tulee selkeästi tulla ilmi, että pelaamalla ei saa varmaa voittoa.

Mainonnan yhteydessä tulee myös kertoa liikapelaamisen vaaroista. Uhkapelaaminen voi aiheuttaa peliriippuvuutta, joten jokaisen pelaajan tulee pitää parhaansa mukaan huolta kohtuullisuudesta. Tässä auttavat myös aiemmin mainitut vastuullisen pelaamisen työkalut.

http://NopeaKasino.org -nettisivulla voi käydä selaamassa luotettavia rahapelisivustoja. Nettisivulla mainitut sivustot ovat kaikki lisensoituja ja turvalliseksi todettuja.

Luitko jo nämä?

Miten Luodaan Menestyvä Blogi

Miten Luodaan Menestyvä Blogi?

Bloggaaminen on loistava tapa jakaa tietoa, ilmaista mielipiteitä tai rakentaa verkkoa. Riippumatta siitä, oletko intohimoinen harrastaja, haluatko mainostaa yritystäsi tai harkitsetko vakavasti uraa bloggaajana, on

Lue lisää »